Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày 13/09/2022 00:00:00

Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.

 

          Theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân xã Yên Trường thông báo một số nội dung về trợ giúp pháp lý như sau:

          I. NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ:

          1. Người có công với cách mạng, bao gồm:

          - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

          - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945;

          - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

          - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

          - Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;

          - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

          - Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt từ, đày;

          - người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

          - Người có công giúp đỡ cách mạng.

          2. Người thuộc hộ nghèo

          3. Trẻ em

          4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

          5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

          6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo

          7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính (thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ):

          - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con bcuar liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

          - Người nhiễm chất độc da cam;

          - Người cao tuổi;

          - Người khuyết tật;

          - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

          - Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

          - Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

          - Người nhiễm HIV.

          II. CÁC HÌNH THỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

1.     Tư vấn pháp luật

2.     Tham gia tố tụng

3.     Đại diện ngoài tố tụng

III. THỦ TỤC YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý phải nộp hồ sơ tại tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

          * Hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm:

          - Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

          - Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;

          - Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Lệ phí: không

          IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

          Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

          Số 32 Đại lộ Lê Lợi - phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa

          Điện thoại đường dây nóng: 02378865555

                                                                                                                       Người biên soạn

                                                                                                   CC Tư pháp - hộ tịch- Trịnh Thị Hoa

 

                                                                                  

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Đăng lúc: 13/09/2022 00:00:00 (GMT+7)

Trợ giúp pháp lý là một trong những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc nhằm góp phần quan trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật; giúp người dân biết và hiểu rõ hơn về quyền được trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành quy định pháp luật của người dân.

 

          Theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân xã Yên Trường thông báo một số nội dung về trợ giúp pháp lý như sau:

          I. NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ:

          1. Người có công với cách mạng, bao gồm:

          - Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

          - Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945;

          - Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

          - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;

          - Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến;

          - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh;

          - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

          - Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt từ, đày;

          - người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

          - Người có công giúp đỡ cách mạng.

          2. Người thuộc hộ nghèo

          3. Trẻ em

          4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

          5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

          6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo

          7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính (thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ):

          - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con bcuar liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

          - Người nhiễm chất độc da cam;

          - Người cao tuổi;

          - Người khuyết tật;

          - Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

          - Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

          - Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

          - Người nhiễm HIV.

          II. CÁC HÌNH THỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

1.     Tư vấn pháp luật

2.     Tham gia tố tụng

3.     Đại diện ngoài tố tụng

III. THỦ TỤC YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý phải nộp hồ sơ tại tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

          * Hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý bao gồm:

          - Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

          - Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý;

          - Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Lệ phí: không

          IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

          Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa

          Số 32 Đại lộ Lê Lợi - phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa

          Điện thoại đường dây nóng: 02378865555

                                                                                                                       Người biên soạn

                                                                                                   CC Tư pháp - hộ tịch- Trịnh Thị Hoa

 

                                                                                  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC