Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”(

Ngày 31/12/2021 15:56:46

Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biêt ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

 Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”

HUYỆN ỦY YÊN ĐỊNH

BAN T CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU BÁC H VỚI THANH HÓA

THANH HÓA LÀM THEO LỜI BÁC

*

Số 03 -KH/BTC

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Yên Định, ngày 10 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet
“Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo l
i Bác”

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 21/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”(sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi huyện Yên Định ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biêt ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.

- Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lp Nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng: Là người Yên Định đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện; người huyện ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban T chức, T giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ Cuộc thi cấp tỉnh kèm theo).

3.Thời gian thi

- Cuộc thi được diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 03/01/2022 và kết thúc vào ngày 14/02/2022.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất của địa phương, đơn vị để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể.

4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 11 giải thưởng, bao gồm:

- 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

5. Công bố kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có điều kiện trực tiêp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi các tuần.

6. Tài liệu phục v Cuc thi

Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930 -1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hanh Hóa 1954 -1975, Nxb Thanh Hóa, 2010.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975 - 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2015 - 2020, Nxb Thanh Hóa, 2020.

6. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (19 kỳ đại hội).

7. Hồ Chí Minh toàn tập (từ tập 1 đến tập 15), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.

8. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (từ tập 1 đến tập 10), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.

9. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017.

10. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Địa chí Thanh Hóa, từ tập I đến tập V.

11. Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

12. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ về Cuộc thi.

- Phối hợp với Viễn thông Yên Định, xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, quản trị hệ điều hành trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi. Hướng dẫn các địa phưong, đơn vị gắn địa chỉ Cuộc thi lên cổng thông tin điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện; các cơ quan tuyên truyền trong huyện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi.

- Chủ trì phối hp với Viễn Thông Yên Định, Ban Thường vụ Huyện đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết Cuộc thi.

2. Các tổ chức cơ sở sở đảng trực thuộc

- Phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đon vị trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; Trang/cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị.

- Căn cứ vào kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về Cuộc thi.

- Chỉ đạo các chi bộ đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 1 và tháng 2/2022 dành thời gian thỏa đáng để tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia dự thi.

- Chỉ đạo, hưóng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở địa phương, đơn vị và báo cáo kêt quả hưởng ng dự thi của địa phương, đơn vị về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

3. Các ban, phòng, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Tổ chức phát động Cuộc thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi trong khối và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi trong hệ thống của mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

4. Huyện Đoàn

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát động Cuộc thi; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

- Thường xuyên kim tra, đôn đốc các cấp bộ đoàn trong triển khai, hưởng ứng Cuộc thi và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của hệ thống mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc huởng ng Cuộc thi trong toàn ngành và báo cáo kêt quả hưởng ứng Cuộc thi về Ban Tổ chức Cuộc thi ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi; thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên Internet và mạng xã hội.

7. Viễn Thông Yên Định

- Chủ trì xây dựng phần mềm ứng dụng website, ứng dụng di động và xây dựng 01 website dành riêng cho Cuộc thi; thiết kế banner quảng bá Cuộc thi và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi.

- Tổ chức tổng hp kết quả thi hằng tuần; thống kê số lượt người tham gia Cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, người nước ngoài, người ngoài huyện tham gia Cuộc thi; người hoàn thành đúng phn thi trong thời gian trả lời ngắn nhất và số người trả li đúng hằng tuần, báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Cuộc thi, trước 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần.

8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải toàn văn kế hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Đài truyền thanh huyện xây dựng phóng sự về Cuộc thi phục vụ công tác tuyên truyền trước khi phát động Cuộc thi và tại L Tổng kết Cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để được giải đáp.

 

Nơi nhận:                  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Các đồng chí Huyện ủy viên;

- Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc;

-  Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, đoàn thể cấp huyện;

- Thành viên BTC Cuộc thi cấp huyện;

- Lưu BTG Huyện ủy.

        

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

kiêm

TRƯỞNG BTC CUỘC THI

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hưng


 

 

Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”(

Đăng lúc: 31/12/2021 15:56:46 (GMT+7)

Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biêt ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước. Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

 Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”

HUYỆN ỦY YÊN ĐỊNH

BAN T CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU BÁC H VỚI THANH HÓA

THANH HÓA LÀM THEO LỜI BÁC

*

Số 03 -KH/BTC

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Yên Định, ngày 10 tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH

tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet
“Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo l
i Bác”

-----

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 21/10/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác” về tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”(sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi huyện Yên Định ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; thể hiện lòng biêt ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của quê hương, đất nước.

- Thông qua cuộc thi làm nổi bật những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 75 năm qua theo lời dạy của Bác. Từ đó, tiếp tục khơi dậy niềm phấn khởi, tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lp Nhân dân trong huyện, quyết tâm thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, hướng trọng tâm vào phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu.

- Cuộc thi cần được tuyên truyền, triển khai, phổ biến sâu rộng ở các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Đối tượng: Là người Yên Định đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài huyện; người huyện ngoài, người nước ngoài quan tâm và tham gia Cuộc thi (trừ các đồng chí trong Ban T chức, T giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet (Có thể lệ Cuộc thi cấp tỉnh kèm theo).

3.Thời gian thi

- Cuộc thi được diễn ra trong 6 tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 03/01/2022 và kết thúc vào ngày 14/02/2022.

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00 phút ngày thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 09 giờ 00 phút ngày thứ hai tuần kế tiếp.

4. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

4.1. Giải tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào số lượng người tham gia Cuộc thi các tuần nhiều nhất, số người trả lời đúng các câu hỏi trong các tuần nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất của địa phương, đơn vị để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể.

4.2. Giải cá nhân: Mỗi tuần có 11 giải thưởng, bao gồm:

- 01 Giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 03 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng .

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

5. Công bố kết quả và trao thưởng

- Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố ngay sau khi có kết quả thi tuần (chậm nhất là 12 giờ ngày thứ hai hằng tuần) trên trang website dành riêng cho Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các Cuộc thi trắc nghiệm tuần. Người đoạt giải không có điều kiện trực tiêp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ liên hệ để Ban Tổ chức Cuộc thi chuyển tiền thưởng qua tài khoản.

- Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức Cuộc thi tiến hành Tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể; trao Giấy chứng nhận cho người đoạt giải Nhất Cuộc thi các tuần.

6. Tài liệu phục v Cuc thi

Người dự thi có thể tra cứu và tham khảo các tài liệu chính, như sau:

1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930 -1954, Nxb Thanh Hóa, 2010.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hanh Hóa 1954 -1975, Nxb Thanh Hóa, 2010.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975 - 2005, Nxb Thanh Hóa, 2009.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2005 - 2015, Nxb Thanh Hóa, 2015.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 2015 - 2020, Nxb Thanh Hóa, 2020.

6. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (19 kỳ đại hội).

7. Hồ Chí Minh toàn tập (từ tập 1 đến tập 15), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011.

8. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (từ tập 1 đến tập 10), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016.

9. Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác, Nxb Thanh Hóa, 2017.

10. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Địa chí Thanh Hóa, từ tập I đến tập V.

11. Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

12. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Xây dựng và ban hành kế hoạch, thể lệ về Cuộc thi.

- Phối hợp với Viễn thông Yên Định, xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, quản trị hệ điều hành trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi. Hướng dẫn các địa phưong, đơn vị gắn địa chỉ Cuộc thi lên cổng thông tin điện tử của huyện; UBND các xã, thị trấn; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện; các cơ quan tuyên truyền trong huyện tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi.

- Chủ trì phối hp với Viễn Thông Yên Định, Ban Thường vụ Huyện đoàn và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ phát động và Lễ tổng kết Cuộc thi.

2. Các tổ chức cơ sở sở đảng trực thuộc

- Phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) cùng cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đon vị trên địa bàn tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở; Trang/cổng thông tin điện tử, website nội bộ, các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị.

- Căn cứ vào kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về Cuộc thi.

- Chỉ đạo các chi bộ đảng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 1 và tháng 2/2022 dành thời gian thỏa đáng để tổ chức cho đảng viên của chi bộ tham gia dự thi.

- Chỉ đạo, hưóng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi ở địa phương, đơn vị và báo cáo kêt quả hưởng ng dự thi của địa phương, đơn vị về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

3. Các ban, phòng, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Tổ chức phát động Cuộc thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi trong khối và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi trong hệ thống của mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

4. Huyện Đoàn

- Ban hành văn bản chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát động Cuộc thi; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

- Thường xuyên kim tra, đôn đốc các cấp bộ đoàn trong triển khai, hưởng ứng Cuộc thi và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi của hệ thống mình về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các nhà trường trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc huởng ng Cuộc thi trong toàn ngành và báo cáo kêt quả hưởng ứng Cuộc thi về Ban Tổ chức Cuộc thi ngay sau khi kết thúc Cuộc thi.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi; thường xuyên theo dõi, rà soát, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên Internet và mạng xã hội.

7. Viễn Thông Yên Định

- Chủ trì xây dựng phần mềm ứng dụng website, ứng dụng di động và xây dựng 01 website dành riêng cho Cuộc thi; thiết kế banner quảng bá Cuộc thi và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi.

- Tổ chức tổng hp kết quả thi hằng tuần; thống kê số lượt người tham gia Cuộc thi của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, người nước ngoài, người ngoài huyện tham gia Cuộc thi; người hoàn thành đúng phn thi trong thời gian trả lời ngắn nhất và số người trả li đúng hằng tuần, báo cáo kết quả về Cơ quan Thường trực Cuộc thi, trước 11 giờ ngày thứ hai hằng tuần.

8. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải toàn văn kế hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Đài truyền thanh huyện xây dựng phóng sự về Cuộc thi phục vụ công tác tuyên truyền trước khi phát động Cuộc thi và tại L Tổng kết Cuộc thi.

Trong quá trình tổ chức Cuộc thi nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để được giải đáp.

 

Nơi nhận:                  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Các đồng chí Huyện ủy viên;

- Các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc;

-  Ủy ban MTTQ, các ban, phòng, đoàn thể cấp huyện;

- Thành viên BTC Cuộc thi cấp huyện;

- Lưu BTG Huyện ủy.

        

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

kiêm

TRƯỞNG BTC CUỘC THI

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hưng


 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC